Toni Panagu

Isang manunulat, content creator, at multimedia artist mula QC. Kayang-kayangmagsulat ng mga kantang magaan at pang-“rom-com” hanggang sa political satire.

Tracks & Releases